Piotr Oszczanowski

Dr Piotr Oszczanowski — adiunkt w Zakładzie Historii Sztuki Renesansu i Reformacji Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie pełnił m.in. funkcję zastępcy dyrektora. Współautor projektów badawczych, międzynarodowych konferencji naukowych i wystaw muzealnych.
Członek instytucji naukowych oraz rad naukowych instytucji muzealnych i samorządowych. Ekspert, opiniodawca i doradca m.in.: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, Wydziału Kultury Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, Miejskiego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu.
Współredaktor czasopism, serii naukowych i wydawnictw zbiorowych. Autor przeszło 100 książek i artykułów związanych ze sztuką i kulturą Śląska, Pomorza, Polski i Czech.
Współautor programów telewizyjnych i autor haseł gry planszowej „Wratismania”.
Od 2001 r. członek zespołu realizującego Katalog Zabytków Sztuki w Polsce (powiat strzeliński, oławski i średzki).
Laureat wielu nagród i wyróżnień.

 

Książki:

Kościoły ewangelickie na Dolnym Śląsku