Jerzy Potyrała

JERZY POTYRAŁA (ur.1959) – absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Wykonał kilkadziesiąt opracowań projektowych zakończonych realizacją budynków mieszkalnych i usługowych oraz rewitalizacją obiektów zabytkowych.

Inny nurt jego pracy zawodowej to rysunek artystyczny. W latach 1990-2005 współpracował z redakcjami pism: GAZETA ROBOTNICZA, REBUS, SZPILKI, KULTURA DOLNOŚLĄSKA, WIECZÓR WROCŁAWIA, GAZETA WROCŁAWSKA. Pracuje w Instytucie Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W roku 2002 uzyskał stopień doktora nauk technicznych na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Od 2001 roku swoje zainteresowania naukowe skierował w stronę zespołów zabytkowych fortyfikacji, zajmując się problematyką ochrony i rewaloryzacji budowli i zieleni. Prowadził prace badawcze na terenie Głogowa, Jastarni, Kostrzyna, Nysy, Srebrnej Góry, Świdnicy i Wrocławia. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych dotyczących tych zagadnień.

Członek Dolnośląskiej Izby Architektów oraz były prezes Dolnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu.