Nicole Naskow

Urodził się 9 maja 1940 roku w Macedonii. Do Polski przyjechał pod koniec lat 40. XX wieku. Tu ukończył podstawówkę oraz dwie szkoły plastyczne: Państwowe Liceum Plastyczne we Wrocławiu oraz Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych. Na Placu Polskim, gdzie mieści się uczelnia, spędził większość swojego życia. Nie licząc okresu studiów, przepracował tam ponad 45 lat w charakterze pracownika dydaktycznego. Na stanowisko asystenta został za-trudniony, będąc jeszcze studentem piątego roku. Przeszedł wszystkie szczeble drabiny pracownika naukowego. Obronił habilitację i uzyskał tytuł profesora. Tytuł i patent profesorski odebrał w 1995 roku z rąk prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Wałęsy. Następnie zaczął kierować pracownią dyplomującą z zakresu malarstwa i rysunku na Wydziale Malarstwa i Rzeźby.

Wiele zawdzięczam swojemu mistrzowi, profesorowi Stanisławowi Dawskiemu. To dzięki niemu stałem się artystą plastykiem.