Piotr Napierała

Piotr Napierała (ur. 1957), inżynier budownictwa, konserwator zabytków architektury, propagator idei ochrony zabytków. Absolwent Wydziału Budownictwa i podyplomowego studium poświęconego rewaloryzacji miejskich zespołów zabytkowych na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Pracę zawodową związaną z konserwacją zabytków rozpoczął w 1983 r. w Pracowniach Konserwacji Zabytków we Wrocławiu. Obecnie pracuje w firmie budowlano-konserwatorskiej Castellum sp. z o.o., gdzie zajmuje stanowisko prezesa zarządu. Pełni również funkcje: prezesa śląskiego oddziału
i wiceprezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, prezesa Fundacji Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej. W 2004 r. powołany został przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do Rady Ochrony Zabytków.
Opublikował kilkadziesiąt artykułów i kilka książek poświęconych konserwacji i ochronie zabytków, m.in. „Zamek Kliczków – historia i współczesność”, „Pałac Paulinum”, „Pałac w Wojanowie” oraz wspólnie z Wojciechem Kapałczyńskim „Zamki pałace i dwory Kotliny Jeleniogórskiej”.

Książki:

Zamki i pałace Dolnego Śląska – tom 2